שרותי הנהלת חשבונות ומיצוי זכויות המס המקסימליות לעוסק פטור / מורשה / חברה / עמותה

שרותי הנהלת חשבונות ומיצוי זכויות המס המקסימליות לעוסק מורשה

למי אנו מייעדים את השרות ?

-עבורך עסק עצמאי חדש שמעוניין בפתיחת תיק עוסק מורשה שמתחיל את פעילותך ומעוניין לקבל הדרכה וליווי מקצועי המתאים לך על מנת שתקבל שקט נפשי ושהפעילות שלך תתנהל בצורה נכונה ומדויקת.

-עבורך עוסק מורשה שאתה מתנהל כבר זמן מה ואתה מרגיש כי שלא הכול מושלם, ההתנהלות  והדיווחים שלך לרשויות המס מלווה בתקלות שונות כגון אי הגשה בזמן וכו' ספרי החשבונות שלך לא מעודכנים ולא מנוהלים כמו שצריך ושאין לך שקט נפשי.

-עבורך עוסק מורשה אשר מרגיש שאתה משלם יותר מדי מיסים, קנסות ולא קיבלת תשומת לב לעסק שלך הן בהדרכה לגבי הוצאות מוכרות  שאתה יכול לדרוש במסגרת החוק והן לגבי התנהלות רישום הנהלת החשבונות שלא נרשמת כמו שצריך.

איך אנו במשרד רואה חשבון ישראל לוי נוכל לעזור לך עם ניהול העוסק מורשה ?

אנו במשרד רואה חשבון ישראל לוי נעניק לך שירות מושלם לניהול העוסק מורשה שלך על ידי מיצוי זכויותיך בצורה מקסימלית של כל הטבות המיסוי שקשורות לעוסק מורשה שלך כמובן שבכפוף למסגרת החוק, השרות שתקבל יהיה שרות אישי, אמין, מקצועי ואיכותי. 

עבור הפעילות שלך כעוסק מורשה תוך כדי תשומת לב לפרטים הקטנים והפחתת תשלומי המס למינימום במסגרת החוק.

תקבל שקט נפשי אשר יתורגם לכך שתוכל להתרכז בקידום העסק שלך אנו במשרד רואה חשבון ישראל לוי נשמור ונדאג לאינטרסים של העסק שלך בתחום המיסוי והתקשורת עם רשויות המס על מנת לדאוג לכך שתעמוד בהוראות החוק הנדרשות.

שרותי הנהלת חשבונות ומיצוי זכויות המס המקסימליות לעוסק פטור

*עוסק פטור זה לא רק פעם אחת בשנה!!!
*עוסק פטור צריך להתמודד עם רשויות המס באופן שוטף!!!

למי אנו מייעדים את השרות ?

עבורך עסק עצמאי חדש שמעוניין בפתיחת תיק עוסק פטור שמתחיל את פעילותך

 ומעוניין לקבל הדרכה וליווי מקצועי המתאים לך על מנת שתקבל שקט נפשי

ושהפעילות שלך תתנהל בצורה נכונה ומדויקת.

עבורך עוסק פטור שאתה מתנהל כבר זמן מה ואתה מרגיש

כי שלא הכול מושלם, ההתנהלות  והדיווחים שלך לרשויות המס

מלווה בתקלות שונות כגון אי הגשה בזמן אין לך שקט נפשי.

עבורך עוסק פטור אשר מרגיש שאתה משלם יותר מדי מיסים, קנסות

ולא קיבלת תשומת לב לעסק שלך הן בהדרכה לגבי הוצאות מוכרות

 שאתה יכול לדרוש במסגרת החוק

מסלולי שרות עבור עוסק פטור שתוכל לבחור:

  1. נערוך עבורך את דוח שנתי למס הכנסה ותקבל ייעוץ שוטף לכל אורך השנה ואת הניהול החשבונות שלך תעשה בעצמך.
  2. נערוך עבורך את הדוח השנתי, ננהל עבורך את ניהול החשבונות ואת כלל הדיווחים לעסק שלך. (מסלול שרות מלא)

איך אנו במשרד רואה חשבון ישראל לוי נוכל לעזור לך עם ניהול העוסק הפטור ?

אנו במשרד רואה חשבון ישראל לוי נעניק לך שירות מושלם לניהול העוסק פטור שלך על ידי מיצוי זכויותיך בצורה מקסימלית של כל הטבות המיסוי שקשורות לעוסק פטור שלך כמובן שבכפוף למסגרת החוק, השרות שתקבל יהיה שרות אישי, אמין, מקצועי ואיכותי.

עבור הפעילות שלך כעוסק פטור תוך כדי תשומת לב לפרטים הקטנים והפחתת תשלומי המס למינימום במסגרת החוק.

תקבל שקט נפשי אשר יתורגם לכך שתוכל להתרכז בקידום העסק שלך

אנו במשרד רואה חשבון ישראל לוי נשמור ונדאג לאינטרסים של העסק שלך בתחום המיסוי והתקשורת עם רשויות המס על מנת לדאוג לכך שתעמוד בהוראות החוק הנדרשות.

שרות הנהלת חשבונות ומיצוי זכויות המס המקסימליות לחברה

למי אנו מייעדים את השרות ?

-עבור בעלים או מנהל חברה חדשה אשר מעוניין בפתיחת תיק חברה  שמתחילה את פעילותה העסקית ומעוניין לקבל הדרכה וליווי מקצועי המתאים לחברה על מנת שתקבל שקט נפשי ושהפעילות שלה תתנהל בצורה נכונה ומדויקת. -עבור בעלים או מנהל  חברה שאתה מתנהל כבר זמן מה ואתה מרגיש כי שלא הכול מושלם, ההתנהלות  והדיווחים של החברה  לרשויות המס מלווה בתקלות שונות כגון אי הגשה בזמן וכו' ספרי החשבונות של החברה לא מעודכנים ולא מנוהלים כמו שצריך ושאין לך שקט נפשי.

-עבור בעלים או מנהל חברה אשר מרגיש שאתה משלם יותר מדי מיסים, קנסות ולא קיבלת תשומת לב לפעילות העסקית של החברה שלך הן בהדרכה לגבי הוצאות מוכרות שאתה יכול לדרוש במסגרת החוק והן לגבי התנהלות רישום הנהלת החשבונות שלא נרשמת כמו שצריך.

איך אנו במשרד רואה חשבון ישראל לוי נעזור לך עם ניהול העוסק מורשה ?

אנו במשרד רואה חשבון ישראל לוי נעניק לך שירות מושלם לניהול החברה שלך על ידי מיצוי זכויות החברה בצורה מקסימלית של כל הטבות המיסוי שקשורות לחברה שלך כמובן שבכפוף למסגרת החוק, השרות שתקבל יהיה שרות אישי, אמין, מקצועי ואיכותי עבור הפעילות של החברה תוך כדי תשומת לב לפרטים הקטנים והפחתת תשלומי המס למינימום במסגרת החוק.

תקבל שקט נפשי אשר יתורגם לכך שתוכל להתרכז בקידום  החברה והפעילות העסקית של החברה אנו במשרד רואה חשבון ישראל לוי נשמור ונדאג לאינטרסים של  החברה שלך בתחום המיסוי והתקשורת עם רשויות המס על מנת לדאוג לכך שתעמוד בהוראות החוק הנדרשות.

שרות הנהלת חשבונות ומיצוי זכויות המס המקסימליות לעמותה

למי אנו מייעדים את השרות ?

עבור בעלי פעילות ציבורית למטרה ללא רווח אשר מעוניין בהקמת עמותה  שמתחילה את פעילותה הציבורית ומעוניין לקבל הדרכה וליווי מקצועי המתאים לעמותה על מנת שתקבל שקט נפשי ושהפעילות של העמותה תתנהל בצורה נכונה ומדויקת.

-עבור חבר ועד של עמותה קיימת שאתה מתנהל כבר זמן מה ואתה מרגיש כי שלא הכול מושלם, ההתנהלות  והדיווחים של העמותה  לרשויות המס מלווה בתקלות שונות כגון אי הגשה בזמן וכו' ספרי החשבונות של העמותה לא מעודכנים ולא מנוהלים כמו שצריך ושאין לך שקט נפשי.

-עבור בעלים או מנהל חברה אשר מרגיש שאתה משלם יותר מדי מיסים, קנסות ולא קיבלת תשומת לב לפעילות ללא רווח של העמותה שלך הן בהדרכה לגבי פעילות העמותה והן לגבי התנהלות רישום הנהלת החשבונות שלא נרשמת כמו שצריך.

איך אנו במשרד רואה חשבון ישראל לוי נוכל לעזור לך עם פעילות העמותה?

אנו במשרד רואה חשבון ישראל לוי נעניק לך שרות מושלם לניהול העמותה שלך על ידי מיצוי זכויות העמותה בצורה מקסימלית של ושל כל דיווחי העמותה לגורמים השונים, קבלת סעיף 46 זיכוי ממתן תרומות לתורמים במסגרת החוק.

השרות שתקבל יהיה שרות אישי, אמין, מקצועי ואיכותי עבור הפעילות של העמותה תוך כדי תשומת לב לפרטים הקטנים הדרכה וליווי בסוגיות שונות, תקבל שקט נפשי אשר יתורגם לכך שתוכל להתרכז בקידום  העמותה והפעילות הציבורית של העמותה אנו במשרד רואה חשבון ישראל לוי נשמור ונדאג לאינטרסים של העמותה שלך בתחום המיסוי והתקשורת עם רשויות המס על מנת לדאוג לכך שתעמוד בהוראות החוק הנדרשות.

דילוג לתוכן