דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל

עבור תושב ישראל

למעשה, ללא הדיווח לא יוכלו אותם יחידים לעשות שימוש בהכנסות אלו בישראל ולא להעבירם לישראל, כמו גם למדינות אחרות בעולם החברות בארגון ה- OECD.

ליחידים אלו יש אפשרות לדיווח מקוצר על הכנסותיהם מחו"ל, לפי תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד – 2004.

הדיווח המקוצר חל על יחיד שעונה על שלוש דרישות מצטברות:

(א) היו לו "הכנסות-חוץ" שאינן פטורות ממס בישראל.

(ב) הוא אינו חייב בהגשת דו"ח שנתי ובתשלום מקדמות חודשיות או דו-חודשיות.

 (ג) הוא אינו עולה חדש או תושב חוזר, שכּל הכנסות-החוץ שלוֹ באותה שנת-מס פטורות ממס.

בנוסף, נכללים במסגרת זו מספר סוגי הכנסות שמקורן בחו"ל ואשר לא נוכה מהן מלוא המס בישראל:

(א) הכנסות מריבית שמקורן בחו"ל החייבות במס בשיעור 25%.

 (ב) הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל החייבות במס בשיעור 15%.

 (ג) הכנסות מדיבידנד שמקורן בחו"ל החייבות במס בשיעור 25% (או 30%).

(ד) הכנסות מהימורים, מהגרלות או מפרסים החייבות במס בשיעור 25%.

במקביל לחובה להגיש דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ קיימת חובה לשלם מקדמה שנתית בְּשל אותן הכנסות. הדיווח והתשלום חייבים להיעשות לכל המאוחר עד ליום 30.4 שבשנת-המס העוקבת לשנת הדיווח (כלומר עד xx20. 30.4).

 

אך אם טרם הספקתם להגיש את הדיווח עד ליום xx30.4.20, עוד לא מאוחר לפנות לפקיד השומה ולבקש ארכה להגשת הדיווח עד ליום xx:31.5.20, כדאי לעשות זאת על מנת  שלא להיקלע לחשיפה פלילית. גם כדי שניתן יהיה להעביר את ההכנסות לישראל ללא בעיה בעתיד.

משרד רואה חשבון ישראל לוי הממוקם בשרון שרות לכלל העוסקים והעסקים פתיחת תיק לעסק החדש, עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה, עמותה.

דילוג לתוכן