דוחות שנתיים למס הכנסה לעצמאים וחברות

כל  עצמאי, חברה בע"מ או לא חברה בע"מ ואף שכירים (משכר שנתי מסוים) בישראל, חייבים להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה בהתאם לקריטריונים שקבעה רשות המסים את הדוח השנתי יש להגיש לאחר תום שנת המס לדוגמה: דוח שנתי לשנת 2022 יוגש בשנת 2023.
יש לזכור ולהיערך לכך על מנת להגיש את הדוחות השנתיים בזמן ושיהיו ערוכים לפי ההנחיות השונות ולפי כללי החשבונאות, חשוב שהדוחות יהיו מהימנים.

זכרו!!! אי הגשה בזמן של הדוחות השנתיים יכולה לגרור להפעלת סנקציות כגון: קנסות ופעולות אכיפה קשות של רשות המיסים ואף תביעה במישור הפלילי.
בנוסף מעבר לדרישה של רשות המס להגשת דוחות שנתיים ישנה חשיבות נוספת לדוחות השנתיים בכך שהם משמשים את בעל העסק לקבלת מידע לגבי העסק שלו או החברה שהוא מנהל למעשה זהו כלי חיוני לעצמאי או למנהל החברה.

מה מצרפים לדוחות השנתיים של חברה או עצמאי?

לדוחות השנתיים מצרפים סיכום של הנהלת החשבונות בתוספת תאומים שונים ומסמכים שונים אשר רלוונטי לניהול העסק, רווחיות העסק ולפי הנחיות של רשות המסים כגון:
מאזן  – אשר מראה נכסים והתחייבויות (בדרך כלל בחברה) בתוספת חתימת רואה חשבון על חוות הדעת.
דו"ח רווח והפסד – אשר מוגש עם הדוחות השנתיים וניתן לראות בו מכירות, עלות המכירות, רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח נקי הוצאות פחת, הוצאות מימון ואשראי.

מסמכים נוספים: בהתאם לפעילות החברה או העסק.

עד כאן, ברמת העצמאי והחברה לגבי הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה.

לגבי הדוח השנתי המוגש קיימים הרבה נושאים שצריך לדווח עליהם, הבולטים שביניהם הינם:
– הכנסות שונות ואחרות לדוגמא: הכנסות מדיבידנד, הכנסות משכר דירה, הכנסות מניירות ערך וכו'.
– תשלומים לביטוח לאומי.
– הפקדות לקופות גמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות וביטוח חיים.
– מס שנוכה במקור.

אנו נשמח לסייע ולעזור לכם בהגשת דוחות שנתיים, אצלנו תקבלו שרות מקצועי ועדכני בעריכה והגשת דוחות שנתיים לבית העסק שלך או לחברה שאתה מנהל.

יש לציין שכל חברה מחויבת להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה ולרשם החברות
 לפי המועדים שנקבעו לה והתאם להנחיות הרגולטור.

למעשה כל תושב ישראל מעל גיל 18 חייב להגיש דוח למס הכנסה למעט אם נקבע לו פטור מחובת הגשה לפי הקריטריונים שקבעה רשות המסים, בשל השינויים בחקיקה ישנם רבים שאינם מודעים לחובתם להגיש דו"ח על ההכנסה למס הכנסה,

איך מגישים את הדוח השנתי?

מי שחייב להגיש דו"ח למס הכנסה חייב להגישו באופן מקוון (רק לחייבים אך מומלץ לשדרו) כלומר שידורו באתר האינטרנט של מס הכנסה או באמצעות רואה חשבון ישראל לוי- שידור ישיר למחשבי מס הכנסה – בנוסף יש להגיש את הדו"ח למס הכנסה באופן ידני למס הכנסה או לשדרו באופן מקוון דרך מערכת מייצגים.

במידה ויש לכם שאלות או חסר לכם מידע נוסף פנו אלינו ונשמח לענות לכל שאלה וברור ללא כל התחייבות.

דילוג לתוכן